Szinkron Tanfolyamok


ISMERETTÁGÍTÓ, ÖNTUDATRA ÉBRESZTŐ, ÖNFEJLESZTŐ és ÖNGYÓGYÍTÓ fókuszú tanításokkal, gyakorlati módszerekkel.  — Avagy  hogyan élhetünk fizikai-energetikai-érzelmi-mentális és spirituális szinteken teljes életet.

A Szinkron ÉletRendszer I.-IX. szintje az önmegvalósításod sajátos, egyéni és különleges útjának tudatos, következetes, gyakorlatra fókuszáló útja. Az egyes szintek a tudatos élet és kapcsolati rendszer magasabb szintű újrateremtését szolgáló gyakorlati elemeit adják át. Egy fizikai-energetikai-érzelmi-mentális-spirituális szinteken egyszerre fejlesztő, beavató jellegű képzés/sorozat, amelynek elvégzése után minden résztvevő önállóan tudja saját magát, energiarendszerét tisztítani, blokktalanítani, tölteni és megóvni. A gyakorlatok és az azokat elmélyítő beavatások a legteljesebb önvalóval rendeznek össze, segítenek önazonos erődbe állni. A képzés közben felismert, megismert Életcél és küldetés terében növekedni és lélekazonos életet élni.

A képzés legfontosabb célja fizikai, energetikai, érzelmi, mentális és spirituális szinteken rálátást, megértést és hétköznapi szinten alkalmazható tudást átadni.

A Szinkront egyre magasabb szinteken felfedező rezgése folyamatosan emelkedik, finomodik, s ez – hasonlóan a pillangóhatáshoz – pozitívan befolyásolja környezetét, családját, otthonát. A folyamatban megtanulja önmagát és az őt körülvevő teljes energetikai és fizikai teret összerendezi, harmonizálni, energiával ellátni és a legmagasabb jó szerinti elv szerint működtetni, kilendülések, konfliktusok esetén az összhangba visszavezetni.

A képzésen elsajátított tudás, a megismert gyakorlatok rendszeres végzése egyéni felelősségvállalást, elköteleződést igényel életünk folyamatos jobbítása, fényesítése iránt. A jutalom pedig nem marad el, hisz aki képes belső békéjét megőrizni, belső támaszt kialakítani és megtartani, az könnyebben boldogul az életében, mindennapokban, pillanatait örömtelien, napjait nyitottan, alkotó, cselekvő módon éli meg.

Szeretnénk, hogy ezek az életsegítő ismeretek minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek, így az egyes képzési szinteken elsajátított tudást és beavatásokat tovább tudja adni, másokat is be tudjon avatni. Azoknak, akik erre indíttatást, elhívást éreznek, a képzés során, adott szintek elvégzése után erre lehetőségük nyílik.

A Szinkron ÉletRendszer során érintett legfontosabb témák:

 1. szellemi törvények (pl. a szeretet, egyenrangúság, testvériség, a személyes igazság szabadsága és akarata, a karma törvényei, vonzás és teremtés törvényei)
 2. életveztési iránytűink, tengelyeink és középpontba állásunk ereje;
 3. a maghar 5 elem tan (a tengrizmus és a táltoshagyományaink alapja);
 4.  az Éves változási rend (ÉvKÖR, Napfordulók és Holdciklusok, évszakok és évköri beavató ünnepeink)
 5. energetika: 7, 9 majd 13 csokor (csakra) ismerete, tisztítása és „fényvirágzása”;   a férfi és a női energetikai rendszer megismerése, tisztítása és harmonikus működése,  a 12 DNS szál aktiválása, a fénytest (merkaba)
 6. energetikai tereink-mezőink (egyéni) megismerése és tisztítása, a tereinkben hordozott blokádok felismerése és oldása, az adott és kapott sebek begyógyítása.
 7. energetikai tereink-mezőink (generációs, inkarnációs, kollektív nemzeti, kollektív földi, kollektív univerzális) megismerése, tisztítása, oldása. Transzgenerációs hatások és Epigenetika.
 8. magyar nemzeti kollektív tudattalan blokkjai és egyénekre vetített hatásuk, oldásuk; a magyarság küldetése és felemelkedése; teendőink a felemelkedés gátjainak feloldásában
 9. az érzelmek tanítása, érzelmi harmónia vonal – lelki béke megélése, az elme és az ego szerepe és helye az életünkben
 10. az élet-egyensúly megteremtése (életterületek, prioritások az ego és a szellem szemszögéből)
 11. erőszakmentes/együttérző kommunikáció / szinkron kommunikáció
 12. szívvel-lélekkel élt örömteli élet megéléséhez szükséges ÉletReform kihívásai és változáspszichológia
 13. gátló meggyőződéseink, hitrendszereink felismerése, tisztítása, pozitív gondolkodás
 14.  kapcsolati blokkok oldása, párkapcsolati harmónia létrehozása, fenntartása
 15. minőségi szexualitás, taoista és tantrikus beavató hagyományok mellett a gyógyító szerelem és megszentelt szexualitás papjainak és papnőinek tudása
 16. az egyéni tudatból az EGY ÉNTudatba érkezés, avagy út az EGYségbe

Mindezek mellett a Szinkron tanításai nem csak női avagy nem csak férfi típusú tanításokat, megközelítéseket és módszereket alkalmaznak, hanem ezeket együttesen, azok kölcsönösen kiegészítő mivolta miatt. 

A Férfi és Nő közötti, a férfi és női energiaminőségek kiegyenlítődését segítendő, mind energetikai-érzelmi-mentális és spirituális értelemben és szinteken, külön kiemelt formában foglalkozunk a Férfi és Női Teljesség Útjával és kettejük közös teremtésével, a szakrális avagy megszentelt szeretetközösségük és szeretetszövetségük megéléséért dolgozva:

 1. a férfi és a női létfeladatok, életciklusok megismerése
 2. a férfi és női teljesség útja
 3. az AranyAsszonnyá és AranyFérfivá válás útja mind szakrális, mind személyiségpszichológiai értelemben
 4. szakrális nőiség és szakrális férfiasság jelentése, dolga, feladatköre a hétköznapi életterekben
 5. szakrális évkör és szakrálisan megélt életciklusok, beavató ÉletFordulók és Életszerek (pl. férfivá és nővé avatás, kézfogó/esküvő, születés, temetés)
 6. megszentelt élet a hétköznapokban
 7. az új generáció gondozása: lélekhívás, szakrális várandósság/szülés és szakrális szülőség megélése, a hagyományátadó növelő teendői és kihívásai

Az egyes Szinkron Szintek tartalmáról részletezve:

Szinkron 1. Ki Vagyok?-tól a „vagyok, AKI vagyok” -ig 

MAGTudás a boldog élethez –  a középpont megtartása, saját utad megtalálása és mindennapi járásának alaptechnikái, környezeted felé kommunikálása, az ellenerők és visszatartó erők átfordítása erőforrássá. A boldog élet belső és külső erőforrásai.

 • élettengelyeink, Nap – Hold – csillagok, térbeli elhelyezkedésünk és viszonyítási pontjaink (naprendszer, Tejút galaxis és Központi Galaktikus Nap)
 • belső tengelyeink és iránytűnk
 • a kis én és a nagy én térbeli és időbeli elhelyezése: kik vagyunk, honnan jövünk? Hogyan kapcsolódik inkarnációs hátterünk generációs környezetünkbe? Miért pont azt a családot választjuk, amelyikbe születünk? Miért és hogyan ismételjük életünk legnagyobb hibáit, próbatételeit, tragédiáit? Miként és miért lépünk ugyanabba a folyóba? Hogyan élhetnénk szenvedés helyett örömteli életet?
 • lélekmag és lélekesszencia
 • aura és energetikai tisztító, töltő, gyakorlatok
 • energetikai stabilitás és védelem
 • a fájdalomtesti blokkok oldási technikái
 • szinkronba rendező technikák
 • negatív spirálból pozitív spirálba váltó technikák
 • KörIsten-beavatás

Szinkron 2. szint: Az ÉLET Építő kövei –  amivel és ahogyan a boldog életet megteremtheted. A boldog élet külső erőforrásainak belsővé tétele. 

 • magyar öt elem tan (víz, tűz, levegő, föld, fa)
 • öt elem személyiségtipológia (minek születtél kontra minek neveltek stressze)
 • elemekkel való kapcsolódás, tisztulás és töltekezés
 • maghar feng-sui: az öt elem az életteredben (pl. otthon, munka, kapcsolatok, test)
 • az öt elem szerepe egészség és a testi-lelki egyensúly visszaállításában, fenntartásában
 • meditáció és szertartás
 • ÖtElem-beavatás
 • Unio Mystica 1.

Szinkron 3. szint: ÉletMagból ÉletFa, önMAGodból Teljesség

A boldog élet belső erőforrásai –erőközpontok, belső Életfa aktiválása és felnövelése, kiegyensúlyozott teremtés titka azaz az erők belső kiegyensúlyozása, az egyensúly megtartása, a teremtés visszaeséseinek, kudarcainak elkerülése.

Energetikai rendszer 1. – csakrák.

 • csakrák és jelentőségük, 7+2-es csakrarendszer (az erre épülő 13-as csakrarendszerrel felsőbb szinten foglalkozunk majd)
 • csakra-blokk oldó meditációk és hazavihető érzelmi stressz oldó technikák
 • csakra fényvirágzás (csakra tisztítás, töltés, harmonizálás)
 • önkezelés az egészség fentartásához
 • csakra harmonizálás családban, szeretteinknek
 • Életmagból Életfa aktiválás
 • Szivárvány Aura és HétPalást beavatás

Szinkron 4. szint: ÖnErőben Tartók – téged erősítő növények, állatok, kristályok – önerősítő saját terápiák és rituálék készítése.

 • csakrák és erőállataik (ismerkedés, kinyitás, kapcsolódás, felerősítés)
 • a személyes erőállatod
 • csakrák és erőnövényeik
 • személyes erőnövényed
 • 7+2 csakrakristálysor
 • személyes erősítő kristályod
 • erőállatokkal, erőnövényekkel, erőkristályokkal való kapcsolódás meditáció, dinamikus meditáció
 • káros surgárzások kivédése
 • erőhelyek és erővonalak
 • személyes gyógyító tér építés

Szinkron 5. szint: Energetikai rendszer 2. – férfi, női rendszerek; női- és férfi energetikai rendszer működésének tudatosítása, gyakorlatok az energiapályák tisztításához , a belső-külső dinamikus egyensúly megteremtése, fenntartása

 • három erőközpont – alapgyakorlatok a tisztításhoz, összerendezések
 • a három erőközpont alrendszerei
  • női rendszerek, szervek és működések
  • férfi rendszerek, szervek és működések
 • belső egyensúly megteremtése férfi és női energiáinkban
 • külső egyensúly megteremtése az ellenkező neműekkel való kapcsolódásainkban, párkapcsolatunkban
 • égi és földi szerelem, szakrális szexualitás 1.
 • Unio Mystica 2.
 • Egységbe-avatás

Szinkron 6. A. szint: Női és a Férfi teljesség 1.

Az elemek elmélyítése a női és férfi archetipikus minőségekkel, évköri szakaszokkal, kiteljesedés az életciklusok beavatásai során. Az emberi teljesség útja női és férfi szemszögekből.

 • Anima és Animus blokkoldások
 • Anya és Apa blokkoldások 1.
 • Női Teljesség Útja és a Női Teljesség Virága  (8+1)
 • Férfi Teljesség Útja és Férfi ErőPajzs (8+1)
 • Mária Pecsét szimbolikája és szakrális jelentései
 • Unio Mystica 3.
 • Beavatás: négy női és négy férfi teremtő erőbe-avató szer

 

Szinkron 6.B. szint haladó: Női és Férfi teljesség 2.

 • Anima és Animus blokkoldások
 • Anya és Apa blokkoldások 2.
 • A női és férfi teljesség létköri útja
 • női és férfi létminőség feladatai
 • női és férfi inkarnációk
 • női-férfi  13 archetípus
 • AranyAura és FényPalást beavatás
 • Unio Mystica 4.

Szinkron 1-5. szinteken: energetikai tisztítást végeztünk a testi éterikus szintjéig, mely csak a fizikaiba sűrűsödött eredménye a térben és időben korábban keletkezett okoknak.

Szinkron 6-7 szinteken: Ezen a szinten tovább lépünk a 7 aurarétegben hordozott karmikus lenyomatok tisztítása, keletkezésük okainak megértésében, generációs és inkarnációs tereinket tisztítva.

Szinkron 7. A. szint: GENERÁCIÓS Tiszta Tér Teremtés

 • Karma törvényei, ok-okozat összefüggései a gyakorlatban, saját életünkben tetten érve
 • személyes felelősségvállalás: én választottam a családot, az életkörülményeket, az inkarnációt
 • Tiszta Tér Teremtés 1. a hozott generációs,  férfi-női-emberi minták tisztítása és gyógyítása
 • generációs terek tisztítása
 • anyai és apai ágak, vérvonalak oldása
 • Tiszta Tér Teremtés 2.  a kommunikáció útján
 • Teremtés Tiszta térben 1.: az ösztönök kielégíthetetlen szintjéről a szív szeretetének szintjére emeljük teremtéseinket.
 • Szívkapu beavatás
 • Aranygyökerek beavatás
 • Szinkron Család

Szinkron 7. B szint: INKARNÁCIÓS  Tiszta Tér Teremtés

 • haladó szintű karmatörvények megismerése
 • Tiszta Tér Teremtés 3. inkarnációs (létköri minőségek) és kollektív férfi-női és emberi fájdalomtest gyógyítások
 • Lélekgyógyítás
 • Lélek Integráció
 • Lélekszövetségek
 • Lélekcsalád
 • Lélekkapu aktiválás
 • LélekEgység beavatás

Szinkron 8. szint: Unio Mystica beavatások 1. – belső alkímia, „társas alkímia”, tantra, Belső Szinkron, Kapcsolati Szinkron

 • párkapcsolatok típusai, feladatai, küldetései, ikerlángok, duálpárok
 • a szexualitás blokkjaiból a megszentelt szexualitásba
 • szégyen és bűntudat helyett gyönyör, öröm és transzcendecia: Szinkron Tantra
 • Tantra: férfi és nő eggyé válik a testi-lelki-szellemi szerelem beavatásában
 • egymást tisztító, kölcsönösen emelő, gyógyító szerelem (tantra, taoista szerelmi titkok)
 • Teljes EGGYéválás
 • Felső SzívCsakra aktiválás
 • Vesica Piscis Beavatás
 • Szinkron Szerelem

Szinkron 9.  szint: Unio Mystica beavatások 2. – belső alkímia, Szinkron a Nagy Egésszel

 • 13-as csakrarendszer
 • 12 DNS szál aktiválása
 • a férfi és a női minőségeink kiegyenlítése és energetikai rendszerének összehangolása = Belső Teljesség és az erre épülő Külső Teljesség EGYség megtapasztalásának megteremtése a párkapcsolatban = Szinkron Szerelem
 • FényTest és szellemtest integrációs oldások
 • merkaba tanítások, a merkaba tisztítása és megerősítése
 • a teremtési folyamataink alkímiája – az V. szinten tanult 8+1 erőt aktiválja a teremtő folyamataink érdekében
 • A Lélekazonos “Célmegvalósítás”, küldetésmegélés energetikai és szakrális útja
 • Teremtés Tiszta Térben 3.  Forrásra hangolt teremtés, „Társteremtő vagyok”
 • Fénykapu beavatás
 • LélekEgység Beavatás 2
 • Test-Lélek-Szellem Egység Beavatás
 • Lélekszövetségek, fényszövetségek, csillagtudás
 • Szinkron a közösségekben: kapcsolatok, körök, család, nemzeti és globális szinteken
 • Globális FöldSorskód és küldetés aktiválás