A Szinkron Story

Különböző módszerek élesben való tesztelése, nehéz élethelyzetekben érlelték meg a mára egységes, mégis organikusan fejlődő oktatási rendszert. Milyen módszerek? Miként tudnak segíteni? Miért fontos az organikus fejlődés elve? Egy izgalmas és tanulságos történet. Életeken átívelő barátságról, küldetésről, kísérletezésről…. hogyan működnek itt és most a régi misztériumok tanításai? Hogyan alakult ki az önmegvalósítás teljes folyamatát kísérő, komplex Szinkron ÉletRendszer?

Transzformáció – másképp

Úgy hihetjük, mert így tanították nekünk és erre vagyunk kondicionálva, hogy a személyes fejlődésért is – mint ahogy az életben mindenért – keményen meg kell dolgozni.

Egész életünk során a tapasztaláson keresztül fejlődünk, amely legtöbbünk hitrendszere szerint valóban fájdalmas, illetve negatív megélésekkel kapcsolódik össze. Ebben a megközelítésben a fájdalmak rejtik magukban azokat a transzformációs lehetőségeket, amelyek segítségével továbbléphetünk, fejlődhetünk és megvalósíthatjuk önmagunkat.

A tapasztalás azonban önmagában előjel nélküli, és mi magunk vagyok azok, akiknek megvan a lehetőségünk, hogy eldöntsük, hogyan éljük meg őket és hogyan gondolkodjunk róluk – azaz negatívnak vagy pozitívnak bélyegezzük őket.

Ha viszont meg tudunk maradni a középpontunk nyugalmában, és a tanú nézőszögével látjuk az eseményeket, akkor a történés előjel nélküli tapasztalás marad. Tapasztalás, mely arra való, hogy általa megismerjük önmagunkat, reakcióinkat, felismerhessük még fájó és gyógyításra váró részeinket. Ha tudatos jelenlétben maradva, lelki nyugvópontunkat megőrizve figyeljük meg az élet bármely történését, lehetőségünk nyílik arra, hogy azt egészében lássuk, annak bölcsességét és tanító erejét magunkhoz vegyük – fájdalom nélkül.

A tanú azonban még mindig csak egy semleges állapot, és én biztos voltam benne, hogy kell lennie egy olyan fejlődési útnak is, amelyen keresztül – akárcsak a gyermek, aki szinte mindent az önfeledt játék közben tanul meg – lehet örömteli életet élve tanulni és fejlődni.

Ez pedig nem más, mint az öröm útja: a szenvedések okának feltárásával és oldásával párhuzamosan az örömmel való kapcsolódás azonnal megemeli az energiaszintünket, összerendez minket és erőt ad a folytatáshoz, melyben ezáltal könnyen tanulunk önmagunkról, reakcióinkról és könnyedén át is írhatjuk negatív mintázatainkat. Az öröm élménye, önmagunk jó közérzetbe kísérése mind az önszeretet útja.

SZINKRON ÉLETRENDSZER KRONOLÓGIA

A Szinkron Tanítások egységes, gyakorlatban átadható képzési rendszere 2014. október 11-én az AranyKor Iskolájában az első Szinkron I. szintű képzéssel második fázisába lépett. Egy korábban egyéni és csoportok önfejlesztő-öngyógyító folyamatait segítő elsősorban terápiás rendszerből, az önmegvalósítást leíró, az addigra tesztelés során kiforrott Szinkronos gyakorlatokkal segítő eszköz lett. A Szinkron Terápia továbbra is él, az egyéni kliens és csoport folyamatokban használjuk. A tanítások összegzett formáját pedig Szinkron ÉletRendszer néven elkezdtük oktatni.

A cél a második fázisban az volt, hogy a sok hasznos önfejlesztő-öngyógyító eszköz hazavihetővé váljon, bárhol és bármikor a tanuló használni tudja. Terapeutája, oktatója, csoportvezetője nélkül is, önjáró módon.

Mára a második fázis 6. évében járva az egyes szinteket végigjárva, annak coach/tanácsadó/tréner/oktató szintjeit is elvégzett társainkkal együtt képviseljük a Szinkron ÉletRendszerét.

GYÖKEREK

A Rendszer gyökerei 2006-ra nyúlnak vissza. Akkortájt Pozsgai Nikoletta (www.noionmegvalositas.hu) több éves kineziológusi, terápiás, tréneri és felnőttképzési oktatói múlttal, gyakorlattal és tapasztalattal a háta mögött az egyes személyiségfejlesztő módszerek közös gyökereit kereste, s megalkotta a minden működő rendszerben talált közös elemekre alapozva a Szinkron Módszerét. Akkortájt a Szinkron egyéni és kiscsoportos módszerként elsősorban az önmegvalósítási utat közvetlenül segítette tanítások, gyakorlatok és átadások formájában. Nem volt egységesen összeszedve, szintekre bontva. Az egyéni és csoportszükségletek határozták meg, hogy mikor melyik témával foglalkoztunk az egyes önismereti és önmegvalósítás útja tanfolyami alkalmakkor.

Majd 2014-ben Varga Beatrix barátságával és több életen átívelő felismert közös küldetéssel, megkezdődött a Szinkron tanítások egységbe foglalása. A rengeteg hangfelvétel, írott anyag Beatrix szerkesztői segítségével tanítható, átfogó, egymásra épülő oktató programmá nőtte ki magát a Szinkron.

Ekkortól új időszámítás kezdődött, s 2014. október 11-től Szinkron ÉletRendszer néven immár egy 13. szintes személyiségfejlesztő képzésláncként hivatkoztak rá.

Pozsgai Nikoletta rendszeralkotó szakmai története:

Több éves kineziológusi, terápiás, tréneri és felnőttképzési oktatói múlttal, gyakorlattal és tapasztalattal a háta mögött

  • 2005-ben tartott Új Ember címet viselő Önmegvalósítás Tanfolyam (fizikai-energetikai-lelki-szellemi kiteljesedés folyamata, Belső Alkímia és Unio Mystica, két éves képzése) során a Fény-Forrás szellemi közösséggel horgonyozta a 13 Új Föld születését aktiváló fénysugarat, és lerakta a Szinkron tanítások mai alapjait.
  • A morfogenetikus mezőben végzett rendszer-állító, személyiség-és lélekintegrációs munka megannyi felismerése hozzájárult a Szinkron tanítások egyének számára alkalmazható munkamódszerének megszületéséhez. Az eredményes tapasztalatokat hozó munkamódszer szakmai és egyben tudományos hátteret, s immár hivatalos nevet, Szinkron Terápia és Tanácsadás, kapott 2012-ben.
  • Kiemelt szerepet kapott a Szinkron rendszerének folyamatában a szintén Nikoletta nevéhez fűződő AranyAsszony Iskola, mely az első időktől, 2012-től, a női teljesség útjának önfejlődést és női önismeretet szolgáló alapozó tanításai mellett arra készíti fel a nőket, hogy szakrális női bölcsességük és női teremtő erejüket mások érdekében, valódi hivatásukba állva használhassák.
  • A küldetés szerinti második fázisban, 2013-elejétől az AranyAsszony iskola figyelme a férfiak személyiségfejlődésének megfigyelése és segítése felé szélesítette látókörét. Az évköri szerek során a szellemi közösség erőteljes Grál és Unió Mystica tanításokat horgonyzott.
  • A Szinkron rendszerében kiemelt helyet kapó női és férfi energetikai elméleti és gyakorlati ismeretek nem lehetnének ma oly tiszták, ha nincs a Női Energia Fitnesz mozgás-formája (chi-kung és női jóga alapokon nyugvó, szakrális nőiséget a mozdultok útján tanító mozgásforma) és azt gyakorló nők éveken átívelő visszajelzései saját testük tapasztalatairól.
  • A koedukált Új Ember tanfolyamok, a Szinkron terápiás és Női Energetikai Fitnesz tapasztalatok és az AranyAsszony szakrális női tanítások kiegészültek az AranyFérfi tanításokkal, és Grál Tanításokkal végre a fizikaiban is életre hívva az évek óta születő AranyKor Iskoláját. Majd 2014 októberében bejelenthettük az AranyKor Iskolájának gerincéül szolgáló, 13 szintes Szinkron képzési rendszert.

A Szinkron Élet-Rend-Szer egységes rendszerré való érésének folyamatában Nikoletta mellett fontos szerepet kapott Varga Beatrix . Bea, szintén hosszú önismereti és segítő szakmai területen való képződési folyamat után 2010-ben fordult a transzgenerációs epigenetikus kineziológia és az észak-amerikai indián eredetű, erőteljes energetikai módszer, a Colorado Rendszer irányába – mindkét képzés dr. Varjú Márta nevéhez fűződik Magyarországon. 2012-es indulásától egyszerre résztvevője és aktív támogatója, gondozója az AranyAsszony Iskola képzéseinek. 2014-től pedig maga is Szinkron Oktatóvá vált és szerkesztőként segítette az évek során felgyülemlett tanítási anyagokat.

EGYSÉGES JEGYZETEK MINDEN SZINTEN

2014-től minden szinten elkészültek a jegyzetek. Ezzel hatalmas lépést tettünk a Szinkron történetében és az Aranykor Iskolája fő tanítási pillérévé válhatott a Szinkron. Valóban a teljes önmegvalósítás folyamatát végig segítő, kísérni tudó támogató rendszerré érett a Szinkron.

ELINDULNAK AZ ELSŐ OKTATÓK

2014-et írtunk amikor képződtek az első oktatók is. A Szinkron immár két Mester Oktatója Pozsgai Nikoletta és Varga Beatrix együtt tanították a leendő oktatókat.

GYAKORLATORIENTÁCIÓ

2018 őszén a Szinkron újra átdolgozásra került, tovább egyszerűsítettük, érthetőbbé és legfőképpen a hétköznapi gyakorlatban még könnyebben, gyorsan használható technikákkal bővítettük a tanítási anyagokat. Megszülettek a Szinkron Elsősegély Technikák, melyek közül 5 fizikai, 5 energetikai, 5 érzelmi, 5 mentális és 5 spirituális szinten ható mentő technikát már a Szinkron I. szintjén átadunk a tanítványoknak.

ONLINE TANFOLYAMI FORMA

2020. április 10-től elindul az első online formára átdolgozott Szinkron I. Eszencia tanfolyam. Bár sokáig tervezgettük, finomítottuk, hogy a személyes jelenlétben átadott tanítások, megélt gyakorlatok átadhatóvá váljanak az online térben is. Mivel a Szinkronnak alapvető célja önjáró és független emberré tenni a tanítványokat, az online folyamatokra is így tekintünk. Segítenek az önálló tanulásban, a tanultakért való felelősségvállalásban. Ezzel együtt az online tanfolyami szintek mellé gyakorlati elvoulást tervezünk, ahol a személyes jelenlétben Szinkronban gondolkodók, az alapgyakorlatokat már elsajátítottak tudnak találkozni és mélyebb szintre lépni a megtapasztalásban, fejlődésben. Itt és így be tud kapcsolódni a közösségi szint is.

A JÖVŐ

A legközelebbi jövő célja a Szinkron ÉletRendszer könyvének megjelentetése, hogy még szélesebb körben tudjanak eljutni Szinkron szemlélet életsegítő és önmegvalósító erőt felszabadító tanításai.

A jövőben a mellett, hogy a Szinkron ÉletRendszer megmarad az önmegvalósítást segítő útnak, szeretnénk erősíteni a közösségi szintet is. Olyan közösségi életet élni, ahol az emberek szinkronos, önfelvállalt, önmegvalósító életet szeretnének élni, de azt együtt, az együtt teremtés elve mentén szeretnék tenni. Terveink között szerepel egy permakultúrás mintafarm létrehozása is, ahol a Szinkronos Életet a gyakorlatban immár a természetes ökoszisztémában, szakrális életrendben tudjuk élni, a szakrális évkört és azok ünnepeit együtt megélni. Ahol mindenki saját egyediségére, tehetségére alapozva tud részt venni önmegvalósító módon a közösségi életben, a közösség előremutató példát tud együtt létrehozni a gyermekeink, unokáink számára.

Köszönjük, hogy úgy döntöttél megismered a Szinkronos élet lehetőséget, másként választásának útját. Járd az öröm útját velünk.

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta – Szinkron Alapító


Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.